Disclaimer

Deze website is met zorg en nauwkeurigheid samengesteld aan de hand van gegevens die verstrekt worden door de bij de totstandkoming van dit project betrokken deskundigen zoals architect, adviseurs, aannemer, gemeentelijke diensten en dergelijke. Omdat de ontwikkeling van een bouwproject plaatsvindt binnen maatschappelijke kaders en verhoudingen die voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn, doen zich soms wijzigingen voor die ook door de bovengenoemde deskundigen niet voorzien werden. Wij spreken derhalve van een sfeerwebsite met illustratief karakter.

Opdrachtgever behoudt zich daarom het recht voor afwijkingen ten opzichte van deze website, door te voeren. Deze afwijkingen zullen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het eindproduct en geen invloed hebben op de aankoopprijs. Alle maat- en oppervlakte aanduidingen zijn ‘circa’.

De afgebeelde impressies, technische tekeningen, interieursuggesties en foto’s zijn zogenaamde ‘artist impressions’. Ze geven een goede indruk van de woningen en zijn deels naar fantasie van de illustrator ingevuld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Deze website is geen contractstuk. De definitieve overeenkomst met bijlagen bij aankoop van een woning omvat de bindende informatie.

Deze website is met zorg samengesteld en is bedoeld een zo goed mogelijk beeld te geven van het project. De lezer kan echter geen rechten ontlenen aan de gebruikte teksten, getallen, maatvoeringen en afbeeldingen. Hiervoor worden definitieve contracttekeningen vervaardigd.